DUÂYA DAVET

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

 

Ümit yitirme ey can!
Hak affeder günâhı.
Gönülden el açarsan,
Sürur eder her âhı!

Cefâlı her hüzünde,
Her imtihanlı günde,
Ağır hesap gününde;
O lutfeder sabâhı!

Duâ evet, zarûrî,
Bırakmaz âtıl, eğri.
Ak eyler alnı, Ecrî;
Beyazlatır siyâhı!

Cihan, akan bir ırmak,
Kabirdir en son uğrak.
O zor geçitte ancak,
Hudâ verir felâhı!

vezni: mefâilün / feûlün