MÜSTEZAD

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

 

Terk etmeye cânânın için câna gönül ver!
Gündüz-gece sabret!
Hiç etme şikâyet!
Ağyârı unut cân ile cânâna gönül ver!
İhmâlini terk et!
Olsun sana servet…

Sevdâ ne demek bilmeyenin nârına yanma!
Nâdâna inanma!
Sevmekten usanma!
Her derdine dermân ise Lokmân’a gönül ver!
Gelsin cana kuvvet…
Konsun başa devlet!

Câhil ne bilir; serde ne var dilde ne vardır?
Bel bağlama aslā!
Âlimle kıyasla…
İmrenme sakın cehline, irfâna gönül ver!
Âlemleri keşfet!
Gör kimden ibâret…

Dünyâda nedir beklediğin, mal ile mülk mü?
Aldanma sakın hâ!
Bel bağlama aslā!
Kör nefsini terk et, yüce fermâna gönül ver!
Gelsin cana gayret…
Yağsın başa rahmet!

Yollar çok uzun ey Seferî güç yetirilmez…
Encâmını gözle!
Esrârını gizle!
Cânâna giden bir ulu kervâna gönül ver!
Menzilleri kat et!
Ersin sona hasret…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün vezni: mef’ûlü – feûlün 3 Şubat 2021, İstanbul