GÖÇÜYORUM!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Sabah, akşam zikrederim,
Ziyâ yağıyor ufuktan!..
Uyandım mı fikrederim,
Zinde kalkarım yataktan!..

Çoktan buldum doğru yolu,
Sînem muhabbetle dolu,
Ben Rahmân’ın garip kulu;
Hiç hazzetmem ben nifaktan!..

Dünya cîfedir gözümde,
İkrar ettim her sözümde,
Hâinlik yoktur özümde;
Hüznü damıttım başaktan!..

Yokluk vurdu yerinmedim,
Varlık geldi övünmedim,
Felek güldü sevinmedim;
Ölüyorum ben firaktan!..

Hasta oldum hemen gelin!
Duramam önünde selin!
Sükûtî’yi iyi bilin!
Göçüyorum son duraktan!..