HUZURLU HAYATIN DÜSTÛRU SÜKÛT…

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

 

Çok konuşmak, sivri dilin âfeti,
Hesapsız lisânın ayarı sükût…
Zamanla kaybettik nice hasleti,
Edepli insanın vakarı sükût…

Tadan bilir sükûtun tam hazzını,
Olgun insan boşa açmaz ağzını,
Ölçüp, tartar öyle söyler sözünü,
Kemâle erdirir dindarı sükût…

Hikmet dolu, içten bakan iki göz,
Nice mânâ taşır, nice güzel söz,
Kalpten kalbe gizli yollar görünmez!
Erbâb-ı feyzin hep esrârı sükût…

Kem sözle yaşanır sayısız keder,
Yalan ve gıybetle ameller gider,
Hiddet ânı dili tutmakta hüner;
Belâdan necâtın yararı sükût…

Tarafları bağlar akitte beyan,
Sarih lâfız, eder merâmı ayân,
Sözü senet bilir, sâdık müslüman;
Evlenen genç kızın ikrârı sükût…

Haksızlığa sessiz kalınmaz ancak,
Yiğitlik nişânı hakkı kaldırmak,
Hakk’ın huzûruna çıkan yüzü ak;
Mü’minin ebedî baharı sükût.

Varoğlu, kulluğa göster gayreti,
Ya hayır konuş ya bırak sohbeti,
Lüzumsuz söz, kaybettirir heybeti;
Huzurlu hayatın düstûru sükût…

10 Şubat 2021, Vezirköprü