GİDER!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

 

Hak yolunun kandilleri,
Nice gönlü, süzer gider!
Dost bekleyen gönülleri,
Vefâlı dost, sezer gider!

Hem seven ol, hem sevilen,
Budur bizi insan eden,
Mutlak bir gün nâzik beden;
Toprak olur, tozar gider!

Bitse bile can borcumuz,
Can kıymetli, deme; «Ucuz!»
Dosta giden bir yolcuyuz;
Yollar böyle, uzar gider!

Gitme dostun uzağına,
Binme nefsin kızağına,
Kim düşerse tuzağına;
Kuyusunu, kazar gider!

El işini etme merak,
Tecessüs mü’mine yasak,
Ya bir şüphe ya bir nifak;
Akîdeyi, bozar gider!

Dersen; «Ben de kâm alayım!»
Zevk ü safâya dalayım,
Şu dünyaya râm olayım;
Azgın nefis, azar gider!

Nefis ister biteviye,
Yetmez bize bu seviye,
Derdimizi derman diye;
Kalbimize, yazar gider!

«Hayal mi bilmem» gördüğüm,
Can ipiyle ten ördüğüm,
Can bedende bir kördüğüm;
Ecel gelir, çözer gider!

27 Ağustos 2019