KUR’ÂN BİZE NE DİYOR?

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Oku, anla, aman câhil,
Kalma, diyor Kur’ân bize.
Bir an bile Hak’tan gafil,
Olma, diyor Kur’ân bize.

Faydalar sun insanlığa,
Dön yönünü aydınlığa,
Bile bile karanlığa,
Dalma, diyor Kur’ân bize.

Dağlar üstüne yığılsa,
Zorluktan belin eğilse,
Bir nesne hakkın değilse,
Alma, diyor Kur’ân bize.

Kolla, gözet her yakını,
Helâlle doldur çıkını,
Koru, sakın kul hakkını,
Çalma, diyor Kur’ân bize.

Gelenin olmaz imdâda;
İşlerin uğrar kesâda,
Saf gönülleri ifsâda,
Salma, diyor Kur’ân bize.

Îmâr et olduğun yeri,
Dâim yürü hep ileri,
Çalışkan ol, sakın geri,
Kalma, diyor Kur’ân bize.

Helâl, haram hepsi ayan,
Felâh bulur buna uyan,
Kul Hakkı kalsan da yayan,
Yılma, diyor Kur’ân bize.