KİTAP ve OKUMA

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Kitap ve okuma konusuna; «Nereden başlamalı? Nasıl başlamalı?» diye düşündüğümüzde kimimiz karar vermekte zorlanırız. Çünkü kitap ve okuma konusu; insan için su gibi, hava gibi hayâtî önem arz eden bir konu, basite alınmayacak; «Boş ver!» deyip geçilmeyecek kadar anlamlı ve derin bir mevzudur. Biliyoruz ve inanıyoruz ki okuma, insan için en önemli bir ihtiyaçtır. «Rûhumuzun, gönlümüzün, aklımızın, […]

Continue reading »

KUR’ÂN BİZE NE DİYOR?

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Oku, anla, aman câhil, Kalma, diyor Kur’ân bize. Bir an bile Hak’tan gafil, Olma, diyor Kur’ân bize. Faydalar sun insanlığa, Dön yönünü aydınlığa, Bile bile karanlığa, Dalma, diyor Kur’ân bize. Dağlar üstüne yığılsa, Zorluktan belin eğilse, Bir nesne hakkın değilse, Alma, diyor Kur’ân bize. Kolla, gözet her yakını, Helâlle doldur çıkını, Koru, sakın kul hakkını, Çalma, […]

Continue reading »

BEN YURDUMA ADANMIŞ, ÂŞIK BİR ÖĞRETMENİM!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Muallim Peygamber’i edinip ulvî rehber, Hizmet için adandım yurda gönüllü nefer. «Oku!» diye emretti Rabbim, ben de okurum, Bildiğimi gençliğe ilmek ilmek dokurum. İşim mukaddes ama zahmetli ve incedir, Meslekler arasında kıymeti en yücedir. Hizmet için vatanın her yerine koşarım, Kalplere dokundukça, gönüllerde yaşarım. Bir kolum en doğuda, batıda diğer kolum, İrfanla donatırım […]

Continue reading »