KURTULUŞUN YOLU YOK!

Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com

 

Kim demiş olduk şikâr,
Bak, askıda ekmek var!
Öküz trene bakar,
Diyorlar ki nalı yok!

Nala sıra gelende,
Kibri yontamaz rende,
Soğana üç parende;
Diyorlar ki hâli yok!

Hâle ne lüzum yoldaş,
Her göze uymaz bu kaş,
Kuru ekmek sallabaş;
Diyorlar ki dili yok!

Dil uzun yutar bizi,
Ararsan yoktur izi,
Gemiler dizi dizi;
Diyorlar ki malı yok!

Mal yoksa ne bu düğün?
Dün neydi n’oldun bugün?
Aklı ermez güdüğün;
Diyorlar ki salı yok!

Salı demez kin kurut!
Yoksulu yoklukta tut!
Hipnoz et sonra uyut!
Diyorlar ki dalı yok!

Dal elbet vatan için,
Sattık şerefi niçin?
Gözü doymuyor hiçin;
Diyorlar ki kulu yok!

Kulu var ki hem ne kul,
Kimi pet kimi tombul,
Her birinde çok menkul;
Diyorlar ki balı yok!

Bal olur çiçek ile,
Erişilmez hileyle,
Lâdesiz bile bile;
Diyorlar ki beli yok!

Bel dedim, uçtu leylek,
Erkeksen gel teke tek!
Serde ölüm kelebek;
Diyorlar ki yeli yok!

Yeli yoz hem can yakar,
Hoyratlığı bent yıkar,
Halka zulüm şirke kâr;
Diyorlar ki yalı yok!

Yalı var hem de fazla,
Kokmasın; tuzu, tuzla!
Koçlar doğmaz boynuzla;
Diyorlar ki falı yok!

Fal çıkmaz aralıktan,
Kar korkmaz karanlıktan,
Ucu sivri taraktan;
Kurtuluşun yolu yok!