KARGALAR KURBAĞALARI NEDEN PATLATIYORLAR?

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com

Almanya’nın Hamburg kentinde korku filmlerini aratmayan enteresan bir hâdise yaşandı. Küçük bir gölde yaşayan kurbağaların şişkin bedenleri balon gibi patladı. Kurbağaların esrarengiz ölümünden sonra bazı Alman bulvar gazeteleri; «Ölüm Gölü»nden söz etmeye başladılar. Hamburg yakınlarındaki bir parkta gezinti yapan insanlar, gölün kenarındaki ölü kurbağaları görünce hayretler içinde kalmışlardı. Yüzlerce kurbağa sırt üstü yatıyordu. Hattâ bazıları, gölden çıktıktan sonra şişerek patlayan kurbağalar gördüklerini iddia ediyordu. Bedenlerinin üç misli kadar şişen kurbağaların çıkardıkları inlemeyi andıran sesleri, içler acısıydı. Bu tuhaf hâdiseye şâhit olan Hamburg Tabiatı Koruma Derneği’nden Werner Smolnik, patlama sırasında kurbağaların iç organlarının bir metre ileriye fırladığını söylüyor. Die Welt gazetesindeki haberde şöyle deniyordu:

“Görüntü âdeta bilim kurgu filmlerindeki sahneleri hatırlatıyordu.”

Smolnik’in tahminine göre, yakındaki at yarışları pistindeki atlardan bir mantar bulaşmış olabilirdi. Orta Amerika’da buna benzer vakalar daha önce yaşanmıştı. Fakat gölden alınan su örneğinin tahlil edilmesi sonucunda kurbağaları öldürecek ne bir bakteri ne de virüs bulundu.

KARGALAR, KURBAĞALARIN CİĞERLERİNİ YEDİ!

Kurbağa uzmanı Berlinli veteriner Frank Mutschmann, Spiegel Online’da neşredilen açıklamasında; «Bu olsa olsa kargaların işi…» diyor. Ağızlarının tadını bilen kargalar, sadece ciğerlerini yiyebilmek için uygun bir yeri delebilirler. Kurbağalarda göğüs ve karın boşluğu birleşik olduğu için akciğerin mekanik direnci kalmamıştı. Mutschmann şöyle diyor:

“Kurbağalar tehlike ânında bedenlerini şişirirler. Ama karaciğerleri yoksa ve bedenleri de delikse, damarlar yırtılır ve akciğerleri patlar, dolayısıyla da diğer organlar dışarı fırlar.”

Kurbağa uzmanı, bu şekilde binlerce kurbağanın ölmesini çok şaşırtıcı bulmuyor. «Birkaç tane karga pekâlâ yüzlerce kurbağanın karnını delebilir.» diyor. Kaldı ki kargalar son derece akıllıdır, kısa sürede lezzetli ciğerlere nasıl ulaşabileceklerini de kolayca öğrenebilirler. Karganın ne kadar zeki bir hayvan olduğu, gerçekten de çok sayıda araştırmayla son yıllarda ortaya çıktı.

KARGALAR AKILLI

Kargaların; yeme ulaşmak için âlet yapması, cevizleri tam tekerliğin altına gelecek şekilde otomobilin önüne atarak kırması, belli başlı objelerin görüntülerini akıllarında tutabilmesi, araştırmacıları şaşırtan örneklerden sa dece birkaçı. O hâlde karganın usta bir ciğer avcısı olmasına pek şaşırmamak gerek aslında!

Kısaca:

Sevgili dostlar;

“Akıllı karga ne yapıyor?” Kurbağanın zaafını bildiği için onu korkutuyor, vücudunun herhangi bir yerini bir gagasıyla deliyor ve korkan kurbağa, şişerek patlıyor. İşte bunu bilen karga, çok sevdiği ciğerine ulaşıyor. İşte şeytan ve nefis de böyledir. İnsanın bir zaafını buldu mu hemen oradan içeri girer ve onun egosunu şişirir şişirir tâ ki patlatana kadar. Onun için ne buyurulmuş:

“Kendini bilen Rabbini bilir.”

Önce biz de kendimizi tanıyacağız, kendimizi bileceğiz ki şeytan ve nefse yem olmayalım. Kur’ân-ı Kerim’de Şems Sûresi’nde Allah -celle celâlühû- ne buyuruyor:

• Güneşe ve onun aydınlığına andolsun!

• Onu izlediğinde aya andolsun!

• Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun!

• Onu bürüdüğünde geceye andolsun!

• Göğe ve onu binâ edene andolsun!

• Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun!

“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvâsını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

• Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” (eş-Şems, 1-9)