191. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

“(Kıyâmeti gördükleri gün onlar, sanki dünyada) sadece bir akşam vakti veya kuşluk zamanı (kalmış gibidirler.)” (Bkz. en-Nâziât, 46)

Dünya hayatının hem değerini hem değersizliğini ifade eden ilâhî haber.

Şöyle ki;

Şu dünya hayatı; elde etmek ve safâsını sürmek için çırpınmaya değmez. Çünkü;

SADECE BİR AKŞAM veya KUŞLUK VAKTİ…

Diğer taraftan, onu değerlendirmek için müthiş de bir teşvik. Ebedî hayatı kazanmak için yorulup terleyeceğin bütün vakit, aslında;

SADECE BİR AKŞAM veya KUŞLUK VAKTİ…

Yine, bu gayret içinde karşılaşacağın fedâkârlıklar, imtihanlar ve meşakkatler gözünü korkutmasın, bütün sabredeceğin, tahammül edeceğin vakit de;

SADECE BİR AKŞAM veya KUŞLUK VAKTİ…

Mîlâdî takvimlerin yıl hânesinde bir değişiklik daha oldu. Bütün dünyayı sarsan hâdiseleriyle yaşadığımız 2020’yi geride bıraktık, 2021’e başladık. Vefat haberleriyle üzülüyor, yoğun bakım haberleriyle ürperiyor, kendimiz ve yakınlarımız adına da tedirgin oluyoruz. Aylardır hayatı hiç alışkın olmadığımız tedbirlerle yaşıyoruz. Tevekkülümüzü kuvvetlendirmek, ömrün değerlendirilmek için var olduğunu unutmamak ve ölüm hakikatiyle de barışık yaşamak için akîdemizde saklı mânevî telkinlerimizi hatırlamamız lâzım.

Asıl mesele, ecelin ne zaman geleceğinden ziyade geldiğinde bizi nasıl bulacağı… Beyaz kundaktan, tahta kundağa oradan da mahşer meydanına uzanan yolculuğunda, gerçekten de bu ömür, «sadece bir akşam veya kuşluk vakti»… O hâlde, onun uzunluğu kısalığından çok daha ehemmiyetlisi, nasıl değerlendirildiği.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; fânîlik hissiyâtını, âyetlerde bildirilen itiraflar çerçevesinde ortaya koydu.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «İslâm’da Vakti Değerlendirmek» başlığı ile, ömrü ihyânın ehemmiyetini misallerle ifade etti.

«Kıssalardan Hisseler» bölümünde ise, «Kul Hakkı ve Ferâgat Ahlâkı»na dair ibretâmiz menkıbeler ve yaşanmış hâdiseler var. Şu kısacık dünya hayatından bir de bel bükecek hesaplarla gitmemek yani helâlleşmek zarûrî…

Kalemlerimiz; ömrün ihyâsına engel olan dengesiz korkuları, stresi yönetebilmek ve kabz hâlinde bastı aramanın yollarını ele aldılar. Son nefes endişesini ve yersiz kaygıları mîzâna vurdular.

Günlerin getirdiği bir mevzu da; Kur’ân’a olan edepsiz saldırılar oldu. Bir müslümanın dokunulmazlarını ve onlara dokunmaya kalkanlara nasıl tepki vermesi gerektiğini Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Hocamız yazdı. Kur’ân’ın eşsiz ve cihanşümul üslûbuna dair yazılar da dosyamızda.

Dr. Naif ÖZKUL, Necip Fazıl’a dair hâtıralarını kaleme aldı.

Aşıyı Avrupa’ya duyurmuş ve Pasteur’a hâmî olmuş ecdâdımızdan bugüne, niçin bugün sipariş kuyruğunda kaldık? «Satın almak varken üretmeye ne gerek var!» düşüncesinin mîâdı da 2020 ile beraber doldu.

Bizim şiirimiz de üç günlük dünyanın cismânî çerçevelerine sığmayacak kadar, mâverâî… Ötelere dair mısralarla…

Yüzakıyla…