FÂNÎ DÜNYA

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com Neredeyiz, ne hâldeyiz? Bir bedende saklı rûhuz. Dünya denen mahaldeyiz, Önce Âdem sonra Nûh’uz. Dediler ki: İşte dünya, Bir gölgeler ülkesidir. Biraz gerçek, biraz rüya, Fânîlik tek ilkesidir. Yeşili var, mavisi var, Diller ayrı, renkler farklı. Çevrelemiş tüm kıtalar, Akletmez mi insan aklı? Bağlanmışız bir hayata, Bir hayat ki, akıp gider. Şu muhteşem semâvâta, Kimi […]

Continue reading »