191. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, “(Kıyâmeti gördükleri gün onlar, sanki dünyada) sadece bir akşam vakti veya kuşluk zamanı (kalmış gibidirler.)” (Bkz. en-Nâziât, 46) Dünya hayatının hem değerini hem değersizliğini ifade eden ilâhî haber. Şöyle ki; Şu dünya hayatı; elde etmek ve safâsını sürmek için çırpınmaya değmez. Çünkü; SADECE BİR AKŞAM veya KUŞLUK VAKTİ… Diğer taraftan, onu değerlendirmek için müthiş de bir teşvik. Ebedî […]

Continue reading »

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -25- İSLÂM’DA VAKTİ DEĞERLENDİRMEK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi YARATILIŞ SEBEBİ Hak dostlarından Şeyh Ahmed Harb’in, Behram adında mecûsî yani ateşe tapan yaşlı bir komşusu vardı. Bir gün bu komşusuna îman telkîninde bulundu. Yaşlı mecûsî dedi ki: “–Sana üç şey sorayım. Cevap verebilirsen senin dînine îmân edeceğim.” Şeyh Ahmed; “–Sor!” deyince Behram şu soruyu sordu: “–Allah bu halkı niçin yarattı? Ve dahî rızkını da […]

Continue reading »

FÂNÎ DÜNYA

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com Neredeyiz, ne hâldeyiz? Bir bedende saklı rûhuz. Dünya denen mahaldeyiz, Önce Âdem sonra Nûh’uz. Dediler ki: İşte dünya, Bir gölgeler ülkesidir. Biraz gerçek, biraz rüya, Fânîlik tek ilkesidir. Yeşili var, mavisi var, Diller ayrı, renkler farklı. Çevrelemiş tüm kıtalar, Akletmez mi insan aklı? Bağlanmışız bir hayata, Bir hayat ki, akıp gider. Şu muhteşem semâvâta, Kimi […]

Continue reading »