YAHŞİ YAMAN İKİ CAN

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

İki devlet Oğuz Ata soyundan,
Biri Azerbaycan, biri Türkiye…
İçmişler Türklüğün bengisuyundan,
Biri Azerbaycan, biri Türkiye…

Birbirine yahşi yaman iki can,
Bir olanda gülşen olur şu cihan,
İnancı bir, kan diyorsan aynı kan;
Biri Azerbaycan, biri Türkiye…

Göklerde ay yıldız birlikte parlar,
Tarih sahnesinde bin yıldır varlar,
Ezelden ebede yârenler, yârlar;
Biri Azerbaycan, biri Türkiye…

Gönülden bağlılar yüce Kur’ân’a,
Yolları aynıdır hedef Turan’a,
Aldırmazlar fırtınaya, borana;
Biri Azerbaycan, biri Türkiye…

«İki devlet bir millettir» kardeştir,
Türkistan ufkunda doğan güneştir,
Mukaddes vatandır, cennete eştir;
Biri Azerbaycan, biri Türkiye…

Çok çekmişler çaşıtlardan, kahpeden,
Nice şehid, gazi gelmiş cepheden,
İstiklâl uğruna canla harbeden;
Biri Azerbaycan, biri Türkiye…

Sevda olup gönüllerden taşmışlar,
Mahnımızla, Türk/ümüzle çoşmuşlar,
Ülkümüzle ne engeller aşmışlar;
Biri Azerbaycan, biri Türkiye…

Bir gün kavuşacak cümle soydaşım,
Dinecek ezelî hasret gözyaşım,
Aynı boydan boy boylamış dindaşım;
Biri Azerbaycan biri Türkiye…

Diner gönüllerde fetret kaygusu,
Yürekleri sarar vuslat arzusu,
İki devlet birbirinin nâmusu;
Biri Azerbaycan biri Türkiye…

Âşıkları, ozanları tükenmez,
Yiğitleri her gökçeği beğenmez,
Yükselen bayraklar göklerden inmez;
Biri Azerbaycan, biri Türkiye…

Endişeye hiç mahal yok Niyazkâr,
Mücadele sürsün son âna kadar,
Bir olup birlikte versinler karar;
Biri Azerbaycan biri Türkiye…