ALLÂHU EKBER!

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

Kalbine nakşeyle Hakk’ın adını,
Dilinden dökülsün: Allâhu Ekber!
O’nun rahmetiyle süsle yâdını,
Dilinden dökülsün: Allâhu Ekber!

Sakın ha güvenme dünya varına,
Çıkmak müşkül olur belki yarına,
Düşme cehennemin kızgın nârına;
Dilinden dökülsün: Allâhu Ekber!

Tövbe eyleyiver, kalbin arınsın,
Yüreğinde yalnız îman barınsın,
Hem mâzîsin, hem hâl, hem de yarınsın;
Dilinden dökülsün: Allâhu Ekber!

Tahtıyla, tacıyla boştur bu dünya,
Gökte uçan göçmen kuştur bu dünya,
İnsanca yaşarsan hoştur bu dünya;
Dilinden dökülsün: Allâhu Ekber!

Îman avuçlarda kordur bizlere,
Tutmak da, atmak da zordur bizlere,
Mü’mince yaşamak nurdur bizlere;
Dilinden dökülsün: Allâhu Ekber!

Enâniyetimiz, enemiz vardır,
Rûhumuzu sıkan kenemiz vardır,
Nice kayıp, bomboş senemiz vardır;
Dilinden dökülsün: Allâhu Ekber!

Bazen terk eylemek, kaçmak müşküldür,
Karanlıktan ışık saçmak müşküldür,
Mühürlenmiş kalbi açmak müşküldür;
Dilinden dökülsün: Allâhu Ekber!

Kırılınca göğüs kafeslerimiz,
Tükenir sayılı nefeslerimiz,
Camdaki buğudur heveslerimiz;
Dilinden dökülsün: Allâhu Ekber!

Elinden çıkmıştır dün insanoğlu!
Ne çabuk unuttun, bön insanoğlu!
Titreyip kendine dön insanoğlu!
Dilinden dökülsün: Allâhu Ekber!