HÜZNÜNDEN SARARIP SOLDUK CAN HOCAM!..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com -7 Kasım 2020 tarihinde Dâr-ı Bekâ’ya göç eden Recep KATIRCI Hocam’a- Kara bir gecede, kara haberi, Yürekler yanarak aldık Can Hocam. Dostlar meclisinden zâhid bir eri, Toprağın bağrına saldık Can Hocam. Kur’ân’a, Sünnet’e bağlıydı özün, Dünyayı görürdü hep gönül gözün, Mest ederdi hikmet dolu her sözün; Ahlâkını örnek bildik Can Hocam. Hizmet için gece-gündüz koşardın, […]

Okumaya Devam Edin...;

NASIL YALNIZLIK HİSSEDEBİLİRİM?

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Tebe-i tâbiînin ileri gelenlerinden; muhaddis, zâhid ve fakih Abdullah İbnü’l-Mübârek 736’da Merv’de doğdu. Babası Türk’tür. İlk hocası Mervli âlim Rebî‘ bin Enes el-Horasânî’dir. İlim tahsili için zamanın ilim merkezlerinden olan; Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, Şam ve Irak’a yolculuklar yaptı. Yahyâ bin Maîn, onun kitaplarında yirmi binin üzerinde hadis bulunduğunu nakleder. Dört bin kişiden […]

Okumaya Devam Edin...;

HAZRET-İ ALİ

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Henüz çocuk yaşta ilklere girdi, Velîler sultanı Hazret-i Ali. Vahyin sofrasından hep nur devşirdi, İslâm kahramanı Hazret-i Ali. Gül Rasûl’ün ellerinde yoğruldu, Yoğruldukça; ilim, irfanla doldu, Âdil, zâhid, mütevâzı bir kuldu, Fazîlet insanı Hazret-i Ali. Kutlu hicret gecesinde, yatağa Girdi, aldırmadan onca alçağa, Uyudu ölümle kucak kucağa, Allâh’ın arslanı Hazret-i Ali. Bedir’de, Uhud’da o sancaktardı, […]

Okumaya Devam Edin...;