HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -37- BİR ÜMİT CANLANIRIM DOLDUĞUM AN!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Der-pây-i ecel çü men ser-efkende şevem,
Der-dest-i ecel çü-murg-ı per kende şevem,
Zinhâr gilem be-cüz surâhî mekonîd;
Bâşed ki be-bûy-i mey demî zinde şevem.

Bir gün ecelin hükmüne râm olduğum an,
Bir gül gibi benzim sararıp solduğum an,
Yalnızca sürâhî yapınız toprağımı;
Zîrâ bir ümit canlanırım dolduğum an.

(Ömer Hayyam Rubâîleri, Nşr. Mehmet KANAR, İstanbul, 2013, s. 464)