HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -37- BİR ÜMİT CANLANIRIM DOLDUĞUM AN!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Der-pây-i ecel çü men ser-efkende şevem, Der-dest-i ecel çü-murg-ı per kende şevem, Zinhâr gilem be-cüz surâhî mekonîd; Bâşed ki be-bûy-i mey demî zinde şevem. Bir gün ecelin hükmüne râm olduğum an, Bir gül gibi benzim sararıp solduğum an, Yalnızca sürâhî yapınız toprağımı; Zîrâ bir ümit canlanırım dolduğum an. (Ömer Hayyam Rubâîleri, Nşr. Mehmet KANAR, İstanbul, 2013, […]

Continue reading »