DÖRTLÜKLER

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

GÖR EY GÖZ!

Küçücük damlayı ummanlara tercih etme!
Cennetin ırmağı varken leşi hiç seyretme!
Etmesin gözleri kör burdaki her sahte cilâ!
Azığın yüklü mü Ecrî gidilen zorlu yola?

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fa’lün)

ŞAŞMA!

Süslü dünyâyı, ebed mülkü gören kör şaşkın,
Servetinden ne götürdün o soğuk dar çukura?
Hani şânın ve makāmın, hani tahtın ve malın!
Burda, dünyâlık o servetlerin etmez ki para.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fa’lün)

8 Kasım 2020, İstanbul