SON ESER

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)
-Hacı Ahmet ZİYLAN Merhum’un Vefâtına Tarih-

Şiârıydı: «Kim ki bırakmaz eser:
Ardından o şahsın, hep yeller eser!..»

İhlâsla çalıştı, sevdi işini,
Başarana kadar sıktı dişini…

Çalıştı, kazandı, yine çalıştı,
«Ağniyâ-yı şâkirîn»e karıştı.

Ne kadar yükselse, haddi aşmadı,
Niyet bozulmadı, hedef şaşmadı.

Eser bırakmaktı, onun tek derdi,
Mevlâ’dan geleni O’na gönderdi.

Seksen beş yaşında, son ânına dek,
Kur’ân hizmetine sarf etti emek.

O tatlı diliyle eylerdi hitap,
«İki çift söz» deyip, yazdı beş kitap.

Nice eserleri inşâ eyledi,
Bir «elif çıkarak» tarihi dedi:

Hacı Ahmet ZİYLAN en son eseri;
«Hasenatla dolu amel defteri…»

(1443-1=1442)
حسناتله طولى عمل دفترى
8 Ekim 2020