AYASOFYA’NIN ZİNCİRLERİNİN KIRILMASINA TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Rabbim ettin ihyâ,
Lutfunla bu mihrab,
Döndü nur faslına…

«Tıpkı Ayasofya
Gibi dönsün yâ Rab,
Milletim aslına…» 1441

Tazelendi sanki nebevî muştu,
Bir millet zinciri kırmaya koştu…
Müthiş manzarayla doğdu tarihi:
«Tekbirlerle yine İstanbul fethi…» 2020

تكبيرلرله يينه استانبول فتحى ٢٠٢٠

طبقى اياصوفيه
گبى دونسون يا رب؛
مـِلّـتـم اصـليـنـه… ١٤٤١