KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -40- ŞİFÂ O’NDAN!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينِۖ

“Hastalandığım zaman bana
şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

Ne kibirli söz: «Belâyı yendim!»
De ki: «İmtihandı ben denendim!»
Keremiyle Hak, şifâyı verdi,
O; «Hayır!» deseydi, kim ne derdi?
Seni hastalandıran da takdir,
İyileştiren de Rabbimiz’dir.
Bize başka söz yakışmaz elbet,
Yüce Rabbe has, şifâ ve rahmet.
Şu ilâç, hekim, tedâvi, tedbir,
Sebebin değil Müsebbib’indir.
Bize ölçü işbu söz Halîl’in:
«Ve izâ merıdtü fehüve yeşfîn»
Beni hastalandıran da takdir,
İyileştiren de Rabbimiz’dir.

vezni: mütefâilün / müfâaletün