İNTİHAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

 

Nankörlüğün hazin sonu, küstahlık intihar,
Sabretmeyen firâra Hudâ eyler intizar!..

Zannetme şan-şereftir o ahmakça aldanış,
Yoktur, müsâde almadan ölmekte îtibar…

Tatmîni hep haramda arar müptelâ güruh,
Nerdeyse eylemekte cinâyetle iftihar…

Bir başka câna kastedenin hakkıdır ateş,
Cânın senin imiş diye zannetme farkı var!..

Aslā malın değil, şu atan kalp senin değil,
Cürmünde hak emânete hâinlik âşikâr…

Tâlî; bu yanda her acı, her ızdırap geçer,
Gerçek, öbür taraftaki buhran ve inkisar…

Takdîre râm olan kula, Mevlâ ferah verir,
İsyân edenlerin olacak hükmü; ehl-i nâr!..

2009-2020

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün