KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -38- ZİKİRLE

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

“Kalpler ancak Allâh’ın zikri ile tatmin olur.”
(erRa‘d, 28)

 

Şu yokluğun yurdunda rûha yoktur felâh,
Ölümlünün aşkında, gönle yoktur ferah…
Hudâ’yı zikretmekle kalp tatmîn olur.
Zikirle ancak, gönlümüz sükûnet bulur.
Huzurla an Allâh’ı; kavl-i Hak’tan duyub;
«Elâ bi zikrillâhi tatmeinnü’l-kulûb»