KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -37- BENZEYEN KALPLER

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ

“Bilmeyenler (câhiliyye müşrikleri) dediler ki:
«–Allah bizimle konuşmalı veya bize bir âyet (mûcize) gelmeli değil miydi?»
Onlardan öncekiler de (ehl-i kitâbın ve diğer devirlerin inkârcıları da)
işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi.
Kalpleri nasıl da birbirine benzedi!
Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere âyetleri apaçık gösterdik.” (el-Bakara, 118)

Değiştirin kavimleri,
Asır, devir, isimleri…
Kalır değişmeyen durum,
Cihanda yön seçimleri…

Papaz, haham, ateşperest,
Budist, deist ve putperest,
Nasıl eder ki ittifak;
Nasıl olur bir anda dost?

Gönüllerinde his, fikir,
Mukābiliyle benzeşir:
«Teşâbehet kulûbühüm…»
Küfür değil mi, hepsi bir!..

Şaşırma müslüman buna,
Gâvursa benzemez sana…
Asıl düşün: Aman şu kalp,
Benimse benzesin bana!..

vezni: mefâilün / mefâilün