SENİN DEĞİL!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Şu yer ve gök, bu can ve ten,
Senin, fakat senin değil!
Ne fark eder benim desen?
Senin fakat senin değil!

A Seyri, yaz ganîmeti,
Cihanda bunca nîmeti,
Ne varsa Hak emâneti;
Senin, fakat senin değil!

 

vezni: mefâilün / mefâilün