DUÂ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)


-Barış Pınarı Harekâtımız Münasebetiyle-

Eyle yardım bize, ey her şeye tek sâhip olan,
Saldıran çok, koru yâ Rab bu güzel yurdumuzu!
Sen’sin ey Hazret-i Allâh, ebedî gālip olan,
Dâimâ eyle muzaffer bu azîz ordumuzu!

Vezni: fâilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün