ARINDIR BİZİ!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Ravza’nda Efendim, bizi nûrunla arındır,
Mahşer günü rahmet dolu gölgende barındır,
Her teşneye aşkın iki dünyâ pınarındır,
Bir damla kerem eyle, beyâbân ile geldim…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün