HAK YOLUNUN REHBERİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Evvel O’dur; gelmesi en sondadır;
Vâroluşun mihveri Peygamberim!
Hakk’a muhabbette kemâl O’ndadır;
Aşkın özel cevheri Peygamberim!

Çekti bütün bizler için mihneti,
Ümmete kandîl oluyor sünneti,
Gösteriyor arza, sekiz cenneti;
Hak yolunun rehberi Peygamberim!

Bağrı yanık, gözleri yaş, ağlıyor,
Kalbi seherlerde coşup çağlıyor,
Karnına taş üstüne taş bağlıyor;
Zühd ü verâ önderi Peygamberim!

Zulmete son, âteşe kalkan O’dur,
Zulme hudut, zâlime fermân O’dur,
Cephede en korkusuz aslan O’dur;
İsm-i Celâl askeri Peygamberim!

Suffe’de dinler nice bülbül şakır,
Mis yayılır, gül femi Kur’ân okur,
Ümmete ikrâm için atlas dokur;
Hem içirir Kevser’i Peygamberim!

Yevm-i kıyâmette münâcât ile,
Secdede Rahmân’a mülâkāt ile,
Rabbimin izniyle şefâat ile;
Kurtaracak bizleri Peygamberim!

vezni: müfteilün / müfteilün / fâilün

2006-2019