BAYRAM VAR!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Üzüntü çok, neşe az, hangi seste bayram var?
Hayatta sancı kadar, deste deste bayram var!

Keder de müjde de hak, hepsi aynı harmanda,
Bu çağda başka değil her abeste bayram var!

Buluşmadıkça beşer gökyüzüyle her yerde,
Kabirde hiç diyemez dar kafeste bayram var!

Dönüştü mâteme ah, kaç diyârı, İslâm’ın,
Sanar ki çalgıcılar, beste beste bayram var!

Cehennem üzre sırat, tevbesiz geçilmezken,
Azâba, sanmayalım kör viteste bayram var!

Neden şu kahkahalar her tarafta çılgınca?
Bin evde türlü figan, bin kümeste bayram var!

Cihanda sahne buruk, kim garîbe bîgâne?
Acıklı gerçeğe zıt, yan piyeste bayram var!

İnanmayanları zor günde mor yalaz bekler,
Denir mi şirke dalan putpereste bayram var?

Ölümden önce uyan, yatma artık ey yolcu,
Hüküm bu; bâtıla yuh, hakka meste bayram var!

Dolambaç aklı aşan kalbe çöller engel mi?
Coşar ezanla sular, mendereste bayram var!

Bu yolculuk nereden, bir bak âkıbet nerde?
«Belâ»ya tâc, ebedî bir «elest»e bayram var!

Sabırla Hû diyerek, Hay çekip sebatkâr ol,
Fakat hemence değil, ceste ceste bayram var!

Bu ruhla cennete dek gayret eyle ey Seyrî,
Kabûl ederse Hudâ, son nefeste bayram var!

23 Mayıs 2019 Akmescid / Sancaktepe

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / fa’lün