«BİR OSMANLI MÜNEVVERİ GÖÇTÜ UKBÂYA…»

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

-Üstad Kadir MISIROĞLU’nun Vefatına Tarih-

Kadir Gecesi bir yiğit geldi dünyâya,
Adadı ömrü, çiğnenen hakkı ihyâya…

Yazdı, anlattı, haykırdı, yasak gerçeği,
Sebil eyledi, hayatı yüce dâvâya…

Sahip çıktı ecdâdına, hakkı söyledi,
Sahip çıktı has Türkçeye, hak elif-bâya…

Hapis, gurbet, küfür, alay… Çektiği çile,
Yetmiş kitap yazdıysa da sığmaz imlâya…

Onu deli zannedenler belki de haklı,
Ondaki Mecnunca aşkı, sorun Leylâ’ya…

Kırk yıl önde basîreti, keskin zekâsı,
Bugün eğri diyen, gelir yarın hizâya…

Putlar kırdı hitâbeti, Nemrut’u yıktı,
Son seferi olsun yâ Rab, Gül-i Rânâ’ya…

Vasiyete muvâfıktır, fevtine tarih:
«Bir Osmanlı münevveri göçtü ukbâya…» 1440

بر عثمانلى منورى گوچدى عقبايه… 1440