GAZEL

SEFERÎ (Mustafa Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

 

Sevdâya düşüp bir yüce dîdâra sarıl sen,
Mansûr gibi; «Mevlâ!» diyerek dâra sarıl sen!..

Aldanma sakın rengine hiç kahpe cihânın,
Pişmân olarak ol ulu Gaffâr’a sarıl sen!..

Kör gözleri aç, gerçeği gör, gaflete dalma,
Serden geçerek bir yüce Cebbâr’a sarıl sen!..

İnkârı bırak, dön geri binlerce hatâdan,
Nâdim olarak git yine ikrâra sarıl sen!..

Mâdem ki gönül derdine dermân arıyorsun,
Koş git Seferî aşk ile ol yâra sarıl sen!..

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün