İRŞAD

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Hayra yönel, hayrı işle,
Yoksa vaktin ziyan olur!
Yarın deme, hemen başla,
Yoksa sonun hüsran olur!

Sâlih amelin çok olsun,
Gözlerin dâim tok olsun,
İhtirasların yok olsun;
Yoksa hâlin duman olur!

Ne gelirse gelsin başa,
Doğru söyle, doğru yaşa,
Sevdiğini tâc et başa;
Yoksa aşkın hicran olur!

İblisin yoluna varma,
Gönlünü ağyâra verme,
Ölüm varken hayal kurma;
Yoksa ömrün talan olur!

Kimsenin hakkını yeme,
Varsa ayıbını deme,
Vebal ile kabre girme;
Sükûtî de yaban olur!