NEYİNE GÜVENEM YALAN DÜNYANIN?

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Birisi bitmeden öteki başlar,
Neyine güvenem yalan dünyanın?
Dert, çile, mihnetler rûhumu haşlar,
Neyine güvenem yalan dünyanın?

Rabbim azap etmez mâsum insana,
Her belâ, ya nefsim ya kuldan bana.
Hileler karışmış her imtihana;
Neyine güvenem yalan dünyanın?

Sevgileri sahte, sevdası yalan,
Gördün mü gönlünce tam murat alan?
Hani atan, deden kim burda kalan?
Neyine güvenem yalan dünyanın?

Cüceler yücede tutmuş bir mekân,
Yandaşa verilmiş her türlü imkân,
Türk-İslâm âlemi gözyaşı ve kan;
Neyine güvenem yalan dünyanın?

Hakk’ı hakikati şimdi kim dinler?
Yalancının ardı sıra yüz binler,
Güçlünün altında zayıflar inler;
Neyine güvenem yalan dünyanın?

Gülistan perişan hazan vuralı,
Bülbül daha dertli, güller yaralı,
Kayıp ettik gönüldeki maralı;
Neyine güvenem yalan dünyanın?

Arsızlar kolayca gelmez îmâna,
Neler kurban ettik geçen zamana,
Rabbim düşürmesin hâlden yamana;
Neyine güvenem yalan dünyanın?

Sakın vefâ umma fânî hayattan,
Ecel vazgeçirir en leziz tattan,
Niyazkâr kâr yoksa şu kâinattan,
Neyine güvenem yalan dünyanın?

12 Kasım 2017