ÎMÂNIMIZ, İMKÂNIMIZ…

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bize cennet anahtarı,
Îmânımız, îmânımız…
Ömrümüzün bitmez kârı,
İrfanımız, irfanımız…

Yarışıp sâlih amelde,
İz bıraksak belde belde,
Durmayalım, varken elde;
İmkânımız, imkânımız…

Bazen seller gibi akar,
Bazen mengeneyle sıkar,
Nasıl elimizden çıkar;
Zamanımız, zamanımız…

Hizmet ederken son dîne,
Kapı açmayalım kine,
Zor bulunur bir hazine;
İhvânımız, ihvânımız…

Şu sayılı nefes bizim,
Rakibimiz nefis bizim,
Kabrimizde enis bizim;
Kur’ân’ımız, Kur’ân’ımız…

Ceddimize bir kulak ver,
«Hay»dan gelen, «Hû»ya gider,
Yalnız Hakk’ı zikir eder;
Lisânımız, lisânımız…

İslâm ümmeti tek kale,
Bilek kale, yürek kale,
Malazgirt’ten Çanakkale;
Destanımız, destanımız…

Her nefeste alın teri,
Cihaddan kalmayız geri,
Ay yıldızlı bayram yeri;
Vatanımız, vatanımız…

Âşık etmiş şu Celil’i,
Takip eder her delili,
Gelmiş geçmiş en Sevgili;
Sultanımız, Sultanımız…