FÂNÎ DÜNYA

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com

Neredeyiz, ne hâldeyiz?
Bir bedende saklı rûhuz.
Dünya denen mahaldeyiz,
Önce Âdem sonra Nûh’uz.

Dediler ki: İşte dünya,
Bir gölgeler ülkesidir.
Biraz gerçek, biraz rüya,
Fânîlik tek ilkesidir.

Yeşili var, mavisi var,
Diller ayrı, renkler farklı.
Çevrelemiş tüm kıtalar,
Akletmez mi insan aklı?

Bağlanmışız bir hayata,
Bir hayat ki, akıp gider.
Şu muhteşem semâvâta,
Kimi insan bakıp gider.

Sadrımıza bir nur olsa,
Bu dünyada Kur’ân’ımız.
Rûhumuza feyzi dolsa,
Tazelenir îmânımız.

İnsanlığa inen bir nur,
Öyle nur ki, câna candır.
İslâm’dadır gerçek huzur,
Aşk dâimî heyecandır.

«Niçin?» deme, bu bir kader,
Dünya bize bir konaktır.
«Hay»dan gelen «Hû»ya gider,
Bâkî olan ancak Hak’tır.