155. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Nefes nefese yaşıyoruz hayatı.

Büyük bir koşuşturmaca…

Âhirzaman alâmetlerinden biri zamanın hızlanması yahut hızlanmış olarak telâkkî edilmesidir. Bu koşuşturmaca, hayırlarda yarışmak için olsa tamam; fakat tamamen dünyaya, dünyevî olana yönelik olunca, zamanın kıymetini unutturuyor.

Nefes nefese yaşamak.

Fakat;

“Çalışmıştır yorulmuştur amma boşuna!” (el-Ğâşiye, 3) hükmünde olunca ne kadar acı!..

Ölçüsü nedir; çalışmak fakat kaybetmemenin, çalışmak ve kazanmanın, koşmak ve ulaşmanın esprisi nedir?

Son nefesin selâmeti…

Âyet açık:

“Ey îmân edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.” (Âl-i İmrân, 102)

Bütün ömür nefes nefese bir takvâ hayatı olmalı, îman hayatı olmalı, muhasebe ömrü olmalı!..

Hazret-i Ömer’in ölümsüz ihtarı:

“Hesaba çekilmeden kendini hesaba çek!”

Her nefes, son nefes endişesi…

Son nefese odaklanmak; dünyaya bakışı küçültecek, âhirete bakışı derinleştirecek, büyütecek…

Son nefese odaklanmak, her nefesi şeytan tasallutundan hürleştirecek…

Son nefese odaklanmak, hayatın gayesini tefekkür ettirecek…

Son nefese odaklanmak, deizm, ateizm, küfür, gaflet gibi türlü belâlardan muhafaza edecek…

2018’in ilk sayısında «Son Nefes»e dikkat çekerek; inancımıza, îmânımıza musallat olan tehlikeleri ele aldık.

Genel Yayın Yönetmenimiz; «Son Nefes ve Aşk» serlevhalı başyazıda îmânın aşk derecesine geldiğinde yaşananları kaleme aldı.

Şiir ile Siyer-i Nebî projesinde, Hendek Gazvesi’ni de okuyucularımıza sundu.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «O j Ne Öğretti, Nasıl Öğretti, Ne Hâsıl Etti?» başlıklı yazı dizisinin ilk bölümünü, son nefes meselesini çözen «Gerçek İlim» hususunu kaleme aldı.

Mevlânâ Hazretleri kısmında ise; «Üç Fitne» başlığıyla, «Mezheblere, sünnet-i seniyyeye ve Kur’ân ahkâmı»na yapılan hücumlara karşı dikkatli olunması hatırlatıldı.

Yazarlarımız;

Îmânın ana-babadan tevârüs edilen garanti bir nimet olmadığını, sahih bilgiyle teyit ve sâlih amelle muhafaza edilmesinin altını çizdiler.

Kur’ân’da tefekkür ettirici âyetleri hatırlattılar. Sualler sordular.

Ömür muhasebesini vurgulayıp, inkâr ve gaflet yolunda pazara dökülen ucuz taktiklere karşı zihin selâmeti sağlayan çareler teklif ettiler.

Evrimci tesadüfün mantıksızlığını ispatladılar.

Cismânî ve rûhânî varlığımızı tefekkür ettirdiler.

İnanç dünyası, yaşanan hayatla derinden alâkalı olduğu için, haramlar ve helâlleri anlattılar.

Tesirli bir emr-i bi’l-mârûf için kanaat önderlerinin usûllerini hatırlattılar.

Kudüs, içinden geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan üzücü ve sevindirici gelişmelerle dosyamızda. Kudüs’ün medeniyetlere ve bize ibretlik yönleri ve şiirler…

Seriyy-i Sakatî, Vahideddîn Han, Neyzen Tevfik, Şefik CAN’dan nükteler…

Şiirler… Ukbâya bakan gözler ve Allâh’a yalvaran sözlerle…

Yüzakıyla…