İNSAN

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Elbet bir gün göçecektir;
Bu dünyaya gelen insan.
İmtihandan geçecektir;
Bu dünyada kalan insan.

Göz, Hak için ağlamalı,
Gönlü aşkla dağlamalı,
Kalbi Hakk’a bağlamalı;
Gönlü aşkla dolan insan.

Kalbe aşı vurulacak,
Aşı olan durulacak,
Her dem aşkla dirilecek;
Kalp pasını silen insan.

Kaybederse erdemini,
Gaflet sarar her demini,
Orda yaşar matemini;
Günahlara dalan insan.

Mü’min o ki gelir vecde,
Rûha huzur verir secde,
Vecde gelir her seherde;
Hakikati bulan insan.

İnsan nedir, ederi ne?
Nasıl bakar kederine?
Teslim olur kaderine;
Gayesini bilen insan.

İnsan o ki Hakk’ı bilir,
Gece-gündüz Hak’la olur,
Kurtuluşu Hak’ta bulur;
Gönlü Hak’la olan insan.