TATLI DİL

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Biz bir İslâm ümmetiyiz,
İnancım var, yeminim var…
Biz Türk’üz, Türk milletiyiz,
Bir dilim var, bir dînim var…

Hayat dolu bakışlarda,
Duâ yüklü akışlarda,
Levhalarda, nakışlarda;
Bir dilim var, bir dînim var…

Aramızda nasıl bağ var?
Ferman lâzım, nice çağ var!
Medine’den Çin’e kadar;
Bir dilim var, bir dînim var…

Kur’ân kelâmların hası,
Dâvâmız lisan dâvâsı,
Îman dolsun kemal tası;
Bir dilim var, bir dînim var…

Âlem hasret tatlı dile,
Rabbim yardım et Celil’e,
Biliyorsa yılan bile;
Bir dilim var, bir dînim var…