KABULE MUHTAÇ

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Bütün kulluğumuz kusurla mâlûl,
Yâ Rabbî! İtaat kabule muhtaç,
Sen kabul etmezsen olamaz makbul;
Katında kulluğa yoktur ihtiyaç,
Kulluk ile taat kabule muhtaç.

Rahmeyle bizlere ey gerçek şefik,
Olmazsa kuluna yardımın refik,
Muvaffak olmayız etmezsen tevfik;
Bütün gayretimiz tevfîkine aç,
Gayret ve icraat kabule muhtaç.

Yoluna bezletsek mal ve canımız,
Öldürsek ve ölsek, döksek kanımız,
Zaaflarla dolu her bir yanımız;
Lutf u kereminle makbul olur hac,
Cihad ve şecaat kabule muhtaç.

Duâmız eksiktir; Sen’den icâbet,
Hâlis niyet verip eyle inâyet,
Makbul duâlara ettir isabet;
Sen’dedir her derde çare ve ilâç,
Duâ ve münâcât kabule muhtaç.

Kulluk baha değil, ancak bahane,
Sen’den bir merhamet ererse câne,
Sen’in rahmetinle girer cinâne;
Namazı Sen bize kılarsın mîrac,
Namaz, oruç, zekât kabule muhtaç.

Mü’mini; namazda huşû kurtarır,
Gözlerin pişmanlık yaşı kurtarır,
Kurtarmazsan ne bu ne şu kurtarır;
Namazdır İslâm’da kulluğa sertâc,
Kıyam ve kıraat kabule muhtaç.

Makbul ibâdetin sırrıdır ihlâs,
Amel kıymetsizdir olmaz ise has,
Ancak sen kılarsın kulunu muhlâs;
Gönlümüze ancak nûrundur sirâc,
Her hâl ile sıfat kabule muhtaç.

Neye sahip isek lutfun, ihsanın,
Kendinden kuvveti yoktur insanın,
Ne elindir hüner ne de aşanın;
Kabiliyet mahdut, kusurlu mizaç,
Her hüner ve sanat kabule muhtaç.

Biz atarız amma atan Sen’sindir,
Her canı alnından tutan Sen’sindir,
Kulun her şeyine yeten Sen’sindir;
Adınla olmayan gayretler kıraç,
Her nefes her saat kabule muhtaç.

Bir ömür kapansa bu ruh bu beden,
Bir an kaldırmasa başı secdeden,
Sen muvaffak kılan, Sen kabul eden;
Nefs-i emmâremiz amansız kıskaç,
Bütünüyle hayat kabule muhtaç.