YÛNUS’UM!..

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com

Taptuk Emre pîrin ile tanıştın;
Hak aşkıyla diri oldun Yûnus’um!..
Çiçeklerle hemhâl olup konuştun;
Erenlerin biri oldun Yûnus’um!..

Nefsini pişirdin çile dağında,
Umutlar dağıttın güzel çağında,
Sevgiler yeşerttin gönül bağında;
Sevenlerin pîri oldun Yûnus’um!..

Doğruluk fışkırır, temiz özünden,
Dostluğun yayılır, şirin sözünden,
Bir devir ışıldar, nurlu yüzünden;
Gönüllerin eri oldun Yûnus’um!..

Hak yolunun Hakk’a âşık kuluydun,
İnce, derin duygularla doluydun,
Aşk bağının hiç solmayan gülüydün;
Âşıkların «ser»i oldun Yûnus’um!..

Asırlardır şiirlerin okunur,
Gönüllere nakış nakış dokunur,
Seni sevmek sevenlere bir onur;
Hâl ehlinin «yâr»i oldun Yûnus’um!..