MEĞER EŞŞEK DERİSİNDEN DE KALINMIŞ!

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

Meğer eşşek derisinden de kalınmış derisi,
Ki belirmez yüzü üstünde hicaptan bir eser!

Konuşur salmak için garbı bizim üstümüze,
«Terörün kaynağı baştan beridir Türkiye.» der!

Bunların hepsi mi nâmert, karaktersiz, hin?
İçlerinden yok; «O bendim.» diyebilmiş tek er!

Hepsi inkâr ediyor hep bir ağızdan ha bire…
Olmamış bir şey o akşam, düş imiş hepsi meğer!

Onca mâsûmu vuran kim o zaman çığlığı boş…
O habis işleri zannım o ki yapmış periler!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)