KARMAKARIŞIK

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Bilmem yıkılır mı bu kahpe düzen?
Yarına düşümüz karmakarışık…
Cezasız kalıyor mazlumu üzen;
Zalimle işimiz karmakarışık…

Korku sinmiş her tertemiz sîneye,
Huzursuzluk girmiş mutlu hâneye,
Bir hâl olmuş oğul-uşak, nineye…
Sofrada aşımız karmakarışık…

Yetmedi mi korkak gibi sindiğim?
Yekinip yekinip yere indiğim…
Altımdaki merkep midir bindiğim?
Dörtnal gidişimiz karmakarışık…

Başıboş gençliğin aklı, başı yok…
Güzel bildiğinin gözü, kaşı yok…
Nice şühedânın mezar taşı yok!
Sözde gözyaşımız karmakarışık…

Şimdi elin olmuş, o bizim iller…
Hürriyete hasret, ağlıyor güller…
Bağrımı oyuyor, burguyla eller;
Sınırda taşımız karmakarışık…

Bunca hıyânete ne yapsın millet?
Bir iken bin oldu özümde illet…
Kaygısız olursak sürer bu zillet…
Menzile koşumuz, karmakarışık…

Dört bir yanda düşmanların tuzağı,
Beylerimiz görmüyorlar uzağı…
Niyazkar’ım, kimler çeker kızağı?
Fitneyle döşümüz karmakarışık…