DARBELERİN KISKACINDA

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bin beş yüz yıl akmış kana,
Ne göz yumduk, ne yenildik…
Nasıl el kalkmış Osman’a?
Biz Osman’ı nâmus bildik,
Şehid düştük, darp edildik…

Nizâmülmülk bir dehâydı,
Haşhâşîler nefse uydu…
Melik Şah’a kimler kıydı?
Biz hakanı nâmus bildik,
Şehid düştük, darp edildik…

Milleti mahzun ettiler,
Düşmanı memnun ettiler,
Aziz Han’ı hûn ettiler;
Biz sultanı nâmus bildik,
Şehid düştük, darp edildik…

Arşivin kökü kazındı,
Kim kaybetti, kim kazandı?
Kitâbıma kim uzandı?
Biz Kur’ân’ı nâmus bildik,
Şehid düştük, darp edildik…

Kāmûsumuz yalan oldu,
Tarihimiz yılan oldu,
Alfabemiz talan oldu;
Biz lisânı nâmus bildik,
Şehid düştük, darp edildik…

Mâbedler bir bir basıldı,
Âlimler bir bir kesildi,
Menderes niçin asıldı?
Biz «ezan»ı nâmus bildik,
Şehid düştük, darp edildik…

Ak pirincin ak taşları,
On beş Temmuz ateşleri,
Aktı Celil’in yaşları;
Biz vatanı nâmus bildik,
Şehid düştük, darp edildik…
Darp edildik, darp edildik…