SOYLU VATAN SEVDASI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Bulutlar nazlı nazlı salınamazsa gökte,
Ay’ın yüreği sızlar, yıldızla göze gelir…
Bayrağım duâ duâ yükselmezse yürekte,
Gül kokulu, ay yüzlü çocuklar yüze gelir.
Gümüş renkli huzuru çok görseler yurduma,
Tâ tepeden tırnağa yiğitler ize gelir.

Filizlenir bağrımda en «Halisdemir»lerim,
Hâini tam alnından vurup îkāza gelir.
«Ömer»cedir yüreği, vatan sevdalısıdır,
Vurulup otuz üç kez; aya, yıldıza gelir.
Şühedâ kervanıyla ötelere göz kırpıp,
Cennet bahçelerinde kurulan saza gelir.

Yalancı vahalardan su taşıyan bîçâre,
Kan kokusu alınca, sulu göz, söze gelir.
Kem gözler göz dikince Türklüğün birliğine,
Yükselen ümitlerim bin yıllık öze gelir…
Sabrı kalkan eyleyip, kuşanınca sevgiyi,
Vatan nefes alırken, ihânet köze gelir.

Gönüller arasında kapandıkça uçurum,
Kurulur güçlü birlik, komşular bize gelir.
Kardeşlik duygusuyla oluşan kutlu durum,
Akan suyun kavlince kuruyan yoza gelir.
Soylu vatan sevdası söndürür her yangını,
Dalgalanır bayrağım ufukta naza gelir.

Tankların karşısında yiğitçe direnişler,
Şehâdet sevdasıyla yokuşlar düze gelir…
Tarihte bu memleket, ne Temmuzlar yaşadı,
Kış beklenen herc ü merc, dönerek yaza gelir.
Rabbim’in inâyeti, Türklüğün basîreti,
Karşısında hâinler elbette dize gelir.