«HİKMET YÜKLÜ SÖZÜ» SÖYLE!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Sök bu nefsin kir, pasını;
Âyet âyet «özü» söyle!..
Gör Âdem’in halâsını;
Hakk’a giden «izi» söyle!..

Kul, sınanır şu elekte;
Yâkûb’u sor kor yürekte!..
Yûsuf gibi her dilekte;
Dost’a lâyık «yüzü» söyle!..

Gönül, duy o din gününü;
Aç, hesaba çek dününü!
Halîl ile bul yönünü;
«Güle meftûn közü» söyle!..

Bürün, takvâ libâsına;
Yol al, ilmin esasına!..
Dal Musa’nın ihlâsına;
Yedi nefse, «düzü» söyle!..

Mesih’te gör, süz hayatı;
Nefeste bil mu‘cizâtı!..
Duy o «Fahr-i Kâinât»ı;
«Seyri gören gözü» söyle!..

«Hakk’ı» zikret sabah-akşam;
Sen’siz değil Beytü’l-Haram!..
Gör Sen’dedir ilm-i kelâm;
«Hikmet yüklü sözü» söyle!..

10 Mayıs 2017