DOSTLUK ÇIRASI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Saatler kurulsun barışa,
Gül yüzüyle gülsün annem…
Dinsin yürekte acılar;
Gözyaşını silsin annem.

Yetsin bunca keder, acı,
Yeşersin birlik ağacı,
Kaybettiği her ilâcı;
Mâzîsinden bulsun annem.

Kardeşlik binsin kıymete,
Dirlik gelsin memlekete,
Ezelden tâ kıyâmete;
Birliğimiz kalsın annem.

Gövdedeki asalaklar,
Bin bir niyetini saklar,
Bozulsun kahpe tuzaklar;
Ayrık otu solsun annem.

Yaralar bir bir sarılsın,
Hâinden hesap sorulsun,
Aynı safta saf durulsun;
Tefrikayı bilsin annem,

Yürekler yanarken közde,
Ölçü gerek sazda, sözde,
Dostluk çırasını özde;
Tutuşturan hâlsin annem.

Gül yurduma değse rüzgâr,
Çınarıma verir zarar,
Günbeyli’nin gönlü pınar;
Sen sazımda telsin annem.

Bölününce başlar çile,
Figan yaraşmaz bülbüle,
Birlik için her gönüle;
Duâ duâ dilsin annem.

Saatler kurulsun barışa…