PEYGAMBERİM’E ARZ-I HÂL

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Ümmete bıraktığın mukaddes emânete,
Gönülden bağlanıp baş üstüne alamadım!
Hatalara düşmeden kavuşup selâmete,
Bir ömür istikamet üzere kalamadım!

Her işimde noksanlık, eremedim kemâle,
Sayısız cehâletle düştüm hep hâlden hâle,
Onca günahla nasıl bakarım gül cemâle?
Yüce şânına lâyık bir ümmet olamadım!

Huzûruna gelmeye lekesiz bir yüzüm yok!
Öyle mahcubum, affa geçerli tek sözüm yok!
Şefaatinden başka umut, başka çözüm yok!
Hangi kapıya gitsem bir çare bulamadım!

Coşkulu baharım hep sürecek, bitmez sandım,
Mala, mülke, dünyanın süslü yüzüne kandım,
Sonunda lime lime dökülen bir hazandım,
Hasta düşüp soldum da, uğrunda solamadım!

Hasretinden yanarım, akar gözümden yaşlar,
Çağırır kutlu yerler, ayak bastığın taşlar,
Nasılsa hiç bitmiyor şu arzular, telâşlar,
Engelleri aşarak Ravza’na gelemedim!

Gözlerinin izi var, diye baksam semâya,
Yıldız yıldız açılır gönlüme engin dünya,
Nûrundan ayrılıktan ömrümce ettim hayâ,
Karalanan mâzîmi bir türlü silemedim!

«Günahla çıkarmayın» dedin «yüzümü kara»,
Nefse uyduğum anlar, içimde sönmez yara,
Muhtaç dilenci gibi hep yalvara yalvara,
Af ve rahmetten başka bir dilek dilemedim!

Varoğlu’nun dökülür dilinden gizli feryat,
Mahşerde; «Gel!» demezsen ne olur hâlim, heyhât!
Teselli vermez bana Sen’den gayrı iltifat,
Yoluna her dem kurban olmayı bilemedim!

10 Mart 2017, Vezirköprü