NE EDERİZ?

ŞAİR : NİYAZKÂR (KÖKSAL CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Kopmuş bir fırtına, coşmuş bir umman,
Katarsa önüne biz ne ederiz?
Aleyhte işliyor her geçen zaman,
Batarsa gemimiz biz ne ederiz?

Sayılı nefesler bir bir tükenir,
Gücümüz azalır günah eklenir,
Her kula nispeti hakça yüklenir;
Biterse soluklar biz ne ederiz?

Dünyaya gelişler gayesiz değil,
Hak aşkına işler pâyesiz değil,
Şeytandan kurtulmak çaresiz değil;
Yiterse tövbeler biz ne ederiz?

Vakit çok geçmeden Rabbe dönelim,
Her an hatırlayıp tesbih edelim,
Rehberi Rasûlle yol kat edelim;
Atarsa kulluktan biz ne ederiz?

Neyleriz dünyada O’nsuz olursak?
Hakk’ı yükseltmeyip, yansız olursak?
Niyazkâr tabutta cansız olursak;
Yutarsa kara yer biz ne ederiz?