YETİŞ YÂ ALLAH!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Zerreden kürreye mukîm olan Sen!
Yetiş imdâdıma yetiş yâ Allah!
Habbeden kubbeye hâkim olan Sen!
Yetiş imdâdıma yetiş yâ Allah!

Sen; «Ol!» dersen olur her şey vesselâm,
Kalmaz hiçbir eksik, yekûn tastamam,
Şu azgın nefsimden illâllah, aman!
Yetiş imdâdıma yetiş yâ Allah!

Şâha şahlık gerek, gedâya gedâ…
Tevhîdi zikretmek en güzel sedâ…
Hakk’a kurban olsam misl-i şühedâ;
Yetiş imdâdıma yetiş yâ Allah!

Sen var ettin, hiç yok iken cihanı,
Çift eyledin bir tek iken her cânı.
Sen’le bildik zaman ile mekânı;
Yetiş imdâdıma yetiş yâ Allah!

«Allah!» desek; dağlar, taşlar ünlenir,
«Allah!» desek; bahçe, bağlar şenlenir,
«Allah!» desek, bir tanemiz binlenir;
Yetiş imdâdıma yetiş yâ Allah!

Bu fânî ömürden, ne kalır geri?
Günahkâr bedenin tükenir feri.
Var mı Niyazkâr’ın listende yeri?
Yetiş imdâdıma yetiş yâ Allah!