BÜLBÜL

ŞAİR : Osman TAŞ osmantas909@gmail.com

Yetmedi mi çöplüklerde öttüğün,
Aslî vatanına dön artık bülbül…
Hem kendine hem gülzâra ettiğin,
Aslî vatanına dön artık bülbül…

Gaflet perdesinden kurtar gözünü,
Tevhid suyu ile pâk et özünü!
Dostun bahçesine çevir yüzünü,
Aslî vatanına dön artık bülbül…

Gül sandığın dikenleri terk edip,
Yolunda ki serapları fark edip,
Günahları gözyaşına gark edip,
Aslî vatanına dön artık bülbül…

Pişmanlık ahdini gel eyle beyan,
Yoksa bu gidiş, hep zarar ziyan!
Eriyip bitmeden, şu son sermayen,
Aslî vatanına dön artık bülbül…

Koca ömrün çoğu gitti az kaldı,
Yara kabuk tuttu, ama iz kaldı,
Yazlar boşa geçti, elde güz kaldı,
Aslî vatanına dön artık bülbül…

Hani sözün vardı, bezm-i ezelden,
Hiç fayda olur mu, kuru gazelden,
Nasuh tövbesini edip tez elden,
Aslî vatanına dön artık bülbül…

30 Ocak 2017