ŞEHİD ASKER

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Yurdumda rahatça uçamaz isem,
Salla kılıcını kır kanadımı.
Yükselen feryâda açamaz isem,
Kayadan kayaya vur kanadımı.

Ölüm koksun bulut, dokunsun cama,
Kan damlasın gökten, dolsun odama,
Ateş olsa düşman, üzülmem amma;
Kardeşin fitnesi yer kanadımı.

Bir taşına göğü inletemezsem,
Cihana «mehter»i dinletemezsem,
Ecdat kulağını çınlatamazsam;
Götür kanaryaya sar kanadımı.

Duâlarım seksen milyon bütüne,
Yeminim, emdiğim annem sütüne,
Düşmesin tek kurşun vatan üstüne;
Bir baştan bir başa ger kanadımı.

Muktedir değilsem gösterdiğine,
Cahilin sancağa küstürdüğüne,
Bayrak olamazsam, istediğine;
Kopar omuzumdan ver kanadımı.

Esirken sevincim, gök kubbe şahit,
Duramaz önümde ne duvar ne çit,
Kaf Dağı’nı nasıl aştığımı git;
Zümrüdüankā’ya sor kanadımı.